Czy chcesz natychmiast poprawić swój przepływ produkcji ?

kanban-racking825

 

Czy rosnące wymagania związane z produkcją obciążają Twoją linię produkcyjną?

Jeśli trzeba dostarczyć więcej części do linii, prawdopodobnie zastanawiasz się nad kwestiami bezpieczeństwa i logistyki obsługi cięższych i bardziej częstych ładunków. Rozwiązania w postaci regałów Kanban oferują niezwykle precyzyjne zaopatrzenie linii, (pierwszy na wejściu – pierwszy na wyjściu (FiFO)), gdy tylko jest ono wymagane.

Wdrożenie systemu regałów Kanban pozwoli Ci szybko reagować na procesy lean manufacturing dzięki sprawnemu dostarczaniu komponentów i precyzyjnym śledzeniu poziomu zapasów.

Puste lub przepełnione pojemniki odchodzą do przeszłości. Teraz łatwiej jest zadbać o czystość i utrzymanie obszarów pracy oraz zwiększyć ich wydajność. Duże opakowania na linii zostały wyeliminowane, co oznacza mniej opakowań i mniejszą wagę, dzięki czemu przedmioty można pozostawić w obiegu i transportować przy możliwie najniższych kosztach, bez konieczności korzystania z wózków widłowych na zatłoczonym obszarze roboczym.

Aby rozwiązać problem przenoszenia dużych pojemników, wprowadź system zaopatrzenia linii. Wyeliminuje to konieczność ręcznego przenoszenia wypełnionych po brzegi pojemników, ograniczając potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia.

Zaopatrzenie linii zapewnia natychmiastową poprawę efektywności Twojego przepływu produkcji, utrzymując ją w ramach ergonomicznych limitów i minimalizując błędy operatora. Obniża to koszty i zwiększa efektywność procesów produkcyjnych oraz zarządzania zapasami, a także wspiera rotację i uzupełnianie zapasów dokładnie na czas.

System 2 lub 3 pojemników poradzi sobie z kontrolą materiałów i ponownie uruchomi napełnianie, eliminując konieczność ręcznego przemieszczania towaru. Ładunki można łatwo dostarczyć za pomocą przenośnika bezpośrednio do punktu obsługi i ponownie uzupełnić, by były gotowe do produkcji. Poziomy regału są korygowane, do momentu aż pochylenie daje bezpośredni widok na ładunek, a zawartość jest łatwo dostępna.

Rozwiązania te są przeznaczone do zarządzania częściami i dostarczania ich z obszaru przechowywania do punktu obsługi na linii. Jednostki mobilne mogą zapewnić dodatkowy dostęp w trakcie całego procesu montażu, zwiększając elastyczność przestrzeni roboczej. Kiedy jeden pojemnik jest usuwany, inny zajmuje jego miejsce, a pusty pojemnik przesuwa się wzdłuż regału w celu ponownego napełnienia. Dzięki temu ciągłemu procesowi operatorzy zawsze mają dostęp do zaopatrzenia w odpowiednim położeniu, co eliminuje konieczność odchodzenia od stanowisk, aby wykonać wymianę zaopatrzenia i włączyć „FIFO” do swojej codziennej działalności.

Nasze rozwiązania modułowe dają możliwość wykonywania szybkich i prostych zmian w procesie i przepływie produkcji. Można zoptymalizować aplikacje dla konkretnych procesów stosowanych w całej fabryce, a także w przechowywaniu i przemieszczaniu komponentów wzdłuż linii produkcyjnej.

Dostarczamy szeroką gamę systemów modułowych, które mogą być montowane jako różne rozwiązania, w tym typu live storage, wózki, wózki typu trolley i ergonomiczne stanowiska pracy do zastosowania w Kanban, zarządzaniu zapasami typu FIFO i całym procesie produkcyjnym. Można je szybko i łatwo modyfikować lub ponownie konfigurować, aby sprostać zmianom procesu.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszym asortymencie, doradztwie, zarządzaniu projektem, projektowaniu, budowaniu i usługach dostarczania zaopatrzenia.