Czy trafiasz do pracowników ze swoim przekazem?

vis-man-display2

Czy Twoje informacje wizualne skupiają na sobie odpowiednią uwagę, czy też Twoi pracownicy twierdzą, że nie są informowani na bieżąco?

 

cube-5-1

Zarządzanie wizualne jest przyjętą techniką w wielu firmach produkcyjnych. Wykorzystywane są w nim proste sygnały wizualne, takie jak wykresy, symbole, obrazy i diagramy do przekazywania informacji, zamiast polegania na niewygodnych tekstach i pisemnych instrukcjach. Powszechnie stosowane jest również kodowanie kolorami.

 

Podstawowa koncepcja zarządzania wizualnego polega na tym, że jeśli coś jest wyraźnie widoczne, jest to łatwiejsze do zapamiętania i zrozumienia. Prezentowanie wszystkim w obszarze produkcji tej samej informacji także pomaga wspierać wspólne cele, dzięki czemu pracownicy są skoncentrowani na procesach i wynikach, które są najważniejsze dla powodzenia biznesu. Ta metodologia i Lean Manufacturing mają wiele wspólnych celów, takich jak zmniejszenie ilości odpadów, lepsza efektywność i ciągłe doskonalenie procesów.

Podejście modułowe pozwala teraz użytkownikom na opracowanie i konfigurację całej gamy innowacyjnych struktur trójwymiarowych, służących do prezentacji informacji wizualnych. Mogą to być ścianki lub suwnice, umieszczone przy wejściu lub wyjściu z obszaru roboczego, by ważne i pilne informacje docierały do wchodzących lub wychodzących pracowników.
Można także podłączyć oświetlenie, ekrany wideo i inne urządzenia audiowizualne do struktur umożliwiających tworzenie zintegrowanych, atrakcyjnych wizualnie rozwiązań, przy jednoczesnym zachowaniu prostej formy i konstrukcji, które stanowią znak rozpoznawczy skutecznego rozwiązania lean manufacturing.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak nasze rozwiązania zarządzania wizualnego mogą stworzyć „doskonałe centrum” informacji