7 korzyści modułowych zastosowań w Lean Manufacturing

parts-supermarkets

W ślad za naszym postem Dlaczego rozwiązania modułowe są krokiem naprzód przyglądamy się niektórym podstawowym zaletom systemów modułowych i funkcjom, które mogą sprostać zmieniającej się dynamice procesów produkcyjnych i zwiększyć przestrzeń roboczą. To rozwiązania, które mogą zapewnić Twojej firmie stabilną przyszłość dzięki postępowi w procesach, technologii i stylach pracy, pomagając spełnić wymagania dotyczące zarządzania jakością i czasu realizacji.

1.Minimalizuj zakłócenia pracy

Z przestrzeni fabrycznej można usunąć około 80% czynności konstrukcyjnych, ponieważ w kontrolowanym środowisku naszego zakładu produkcyjnego mogą powstać rozwiązania modułowe, które zostaną dostarczone w stanie gotowym do instalacji, redukując odpady i zakłócenia pracy oraz poprawiając ogólne bezpieczeństwo. Dla aktywnego zakładu produkcyjnego ograniczenie zakresu czynności na miejscu jest olbrzymią korzyścią. Usprawnienie zarządzania jakością podczas całego procesu, przy znacznie mniejszej aktywności i zakłóceniach na miejscu, wspiera trwałe, innowacyjne, opłacalne i wysokojakościowe rozwiązania.

2. Integruj

Aplikacje modułowe mogą być dopasowane do brandingu i estetyki już istniejących modułów. Po zmontowaniu są wizualnie nie do odróżnienia od swoich odpowiedników. Pozwala to na lepszą elastyczność dzięki większej liczbie opcji ponownego użycia, ponieważ rozwiązania modułowe można rozłożyć i ponownie skonfigurować. Zmniejsza to zapotrzebowanie na surowce i minimalizuje ilość miejsca potrzebnego do magazynowania. Nasze rozwiązania modułowe mogą być również oznaczane kolorami, stosownie do istniejącego zarządzania wizualnego i dobrej praktyki produkcyjnej.

kanban-rack

3. Zmniejsz ilość odpadów

Tradycyjna produkcja polega na obsłudze dużych palet lub pojemników i partii zapasowych, co jest z natury marnotrawstwem. Korzystanie z modułowych supermarketów części umieszczonych na linii w celu częstego uzupełniania zaopatrzenia oraz z adaptowalnych wózków przeznaczonych do przenoszenia precyzyjnych ilości konkretnych przedmiotów na linię pomaga ograniczyć ilość odpadów. Ekonomia skali dla dostaw partii zapewnia fantastyczną wydajność uzupełniania linii we właściwym czasie. Możliwość dostosowania i elastyczność aplikacji modułowych pozwala na ciągłe doskonalenie, ponieważ w dowolnym momencie można wykonać modyfikacje, które ograniczyć liczbę procesów generujących odpady.

4. Dodaj wartość

Skuteczne systemy modułowe przekładają się na oszczędność kosztów. Można je zainstalować  w ciągu kilku dni lub skonstruować w podejściu etapowym, dzięki któremu proces instalacji jest szybszy i wydajniejszy. Zdolność do ponownej konfiguracji, przeniesienia i dostosowania systemu może zaoszczędzić pieniądze i dodać wartość. Dzięki temu producenci oszczędzają na kosztach związanych z przestrzenią i dalszą ekspansją w perspektywie długoterminowej, optymalizując powierzchnię potrzebną do produkcji i magazynowania.

5. Zwiększ wydajność

Rozwiązania modułowe oferują trwałość i korzyści dla środowiska. Przykładowo korzystanie z modułowych i możliwych do przystosowania stanowisk roboczych, wózków i regałów przepływowych pomaga stworzyć wysokowydajne środowisko produkcyjne, w którym wszystko sprzyja sprawnej i ergonomicznej pracy. Przepływy pracy w procesie produkcyjnym są płynne dzięki wprowadzeniu ergonomicznych stanowisk roboczych i wózków stworzonych w naszym systemie modułowym. Procesy montażu można wykonywać na odpowiedniej wysokości, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i efektywność.

 

6.Odzyskaj przestrzeń roboczą

kanban-workstationModułowe instalacje są wystarczająco elastyczne, aby zmniejszyć powierzchnię obszaru roboczego. Są one lżejsze i pozwalają na szybszą implementację niż struktury i rozwiązania wykonane z tradycyjnych materiałów. Producenci mogą szybciej reagować na zmieniające się warunki i wymagania, a tym samym oferować większą elastyczność swoim klientom.

Rozwiązania modułowe można łatwo skonfigurować w celu odzyskania cennej powierzchni roboczej, aby dostosować się do nowej technologii lub zmodyfikować estetykę miejsca pracy. Dzięki swojej elastyczności rozwiązania te spełniają potrzeby zmieniającego się otoczenia, można je przenosić oraz łatwo dostosowywać do nowej przestrzeni.

 

7. Zwiększ produktywność

Wykazano, że zmiana dynamiki w środowisku pracy, wymuszana przez postęp technologiczny, procesy i zwiększony popyt, poprawia wydajność pracy zespołowej i zmniejsza rotację pracowników. Modułowe systemy przechowywania i przenoszenia coraz bardziej popularne w zastosowaniach lean manufacturing. Pozwalają one na przydzielenie miejsca na podstawie funkcji, co wpływa na zwiększenie efektywności wykorzystania powierzchni roboczej. Dzięki temu pracownicy mają lepsze samopoczucie, są bardziej wydajni i mniej zestresowani. Ulepszone, ergonomiczne miejsca pracy wpływają na zmniejszenie ilości ruchów wykonywanych w trakcie pracy, podczas gdy dostarczenie komponentu na czas („just-in-time”) może zmaksymalizować wydajność i zwiększyć produkcję.

Nasz zespół projektowy pomoże Ci wybrać najlepsze funkcjonalne i elastyczne rozwiązania dostosowane do Twoich procesów produkcyjnych i budżetu.